Przedłużacz P540w informacja

2024.06.18

RGB Technik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że wprowadzony do obrotu Przedłużacz przenośny z wyłącznikiem P450w, iluve 742713, kod EAN  5901780742713, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na wady konstrukcyjne, stwarzające ryzyko pożaru i porażenia użytkownika prądem elektrycznym. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.