Warto wiedzieć

Najbardziej wydajnymi i energooszczędnymi źródłami świstała są diody elektroluminescencyjne zwane w skrócie LED (skrót z j. angielskiego Light Emitting Diode). Trwałość tych elementów najczęściej jest podawana w godzinach z procentowym oznaczeniem wartości początkowego strumienia świetlnego. W oprawach LUNO (jeśli nie podano inaczej) czas życia LED podany w godzinach [h] dotyczy zachowania 70% wartości strumienia początkowego w 50% ilości LED. Stosowane jest oznaczenie L70B50.

W naszych danych katalogowych, podawane są tylko rzeczywiste, użyteczne parametry. Moc oprawy to moc pobierana z sieci zasilającej. Strumień świetlny podawany jest dla źródła lub całej oprawy, nie dla chipów LED. Oba parametry są mierzone w stanie w stanie ustalonym podczas pracy (tolerancja parametrów +/- 10%). Jeśli nie podano inaczej, znamionowa temperatura pracy to temperatura pokojowa, czyli przedział między od 15 do 25°C przy wilgotności względniej powietrza od 40 do 70%, wysokość montażu poniżej 2000 m n.p.m.